fbpx

Schola Cantorum Minorum Chosoviensis

Chorzów

Istnieje od 1996 roku. Głównym obszarem zainteresowania i aktywności artystycznej zespołu jest śpiew chorału gregoriańskiego. Ponadto zespół wykonuje repertuar wczesnej polifonii wokalnej oraz pieśni tradycyjne. Podstawowym celem, jaki stawia sobie schola, jest śpiew podczas liturgii. 

Prezentując swój repertuar podczas koncertów, śpiewacy dokładają starań, aby wykonywany program ściśle był związany z aktualnym momentem roku liturgicznego. Śpiewane przez scholę utwory opracowane są najczęściej na podstawie własnych badań nad średniowiecznymi rękopisami.

Kierownikiem muzycznym zespołu jest Sławomir Witkowski, absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kantor parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie.

Wybrana dyskografia

Mariam Matrem Virginem, 2008 (z żeńską scholą Nativitatis), Msza alternatim we włoskiej i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku, 2011 (z organistką Susi Ferfoglia i zespołem Flores Rosarum), Akatyst ku czci Bogurodzicy – DVD, 2015 (z kantorem bizantyjskim Marcinem Abijskim i Bornus Consort), Harmonie Universelle, 2016 (z organistą Krzysztofem Pawliszem, pod dyrekcją Marcela Pérèsa), Oficjum o św. Wacławie Gloriose Dei Martyr, 2017.