fbpx

Nasza misja

Jesteśmy przekonani, że siła Kościoła zależy od tego, w jaki sposób celebruje się liturgię. Dla większości katolików udział we mszy jest podstawową formą przeżywania wiary. Od tego, co zobaczą, usłyszą i przeżyją na mszy zależy jakość ich wiary. Dlatego uczymy wiary i udostępniamy narzędzia do jej przeżywania w liturgii. Wierzymy, że dzięki temu odnowi się Kościół.

Nasze wartości

We wszystkim, co tworzymy, wyrażamy wartości, którymi się kierujemy.
Najważniejsze z nich to:

 1. Wiara

  Realna, żywa i dynamiczna więź z Chrystusem, a przez Niego z Kościołem. Chcemy ją uczynić motywem naszego działania. Cokolwiek robimy, ma to służyć Jego chwale i przynosić pożytek Kościołowi.

 2. Katolicyzm

  Przywiązanie do tradycji Kościoła rzymskokatolickiego, działanie w posłuszeństwie papieżowi, współpraca z biskupami. Naszą tożsamością jest katolicyzm. Inspiracje czerpiemy z kultury i tradycji chrześcijańskiej, przez nasze działanie chcemy ją wzbogacać. Udostępniając narzędzia odnowy liturgii, współpracujemy z biskupami. Strategię działania kształtujemy według nauczania papieskiego. Interesuje nas Kościół, a nie przynależność do któregokolwiek z ideologicznych nurtów.

 3. Twórczość

  Poszukiwanie nowych wyzwań, odpowiedzi, form działania. Korzystając z osiągnięć poprzednich pokoleń i dzięki nim, chcemy odnawiać liturgię Kościoła. Inspirujemy do innowacji, proponujemy alternatywne rozwiązania tam, gdzie dostrzegamy ich potrzebę.

 4. Piękno

  Cenimy sztukę. Szukamy właściwego wyrazu artystycznego i estetycznego dla rzeczy świętych. Sprzeciwiamy się bylejakości, przez którą rozumiemy niestety często spotykaną dysproporcję pomiędzy doniosłością liturgii a formą jej celebrowania.

 5. Współpraca

  Zaangażowanie w środowiska i projekty chrześcijan w Polsce i na świecie. Promujemy dzieła i projekty, które łączy troska o rozwój Kościoła, a w szczególności jego liturgii i kultury chrześcijańskiej. Chętnie podejmujemy współpracę zarówno z instytucjami, jak i pojedynczymi osobami, których działanie zbieżne jest z naszą misją.

Dążymy do tego, byśmy wszyscy mogli świadomie uczestniczyć w pięknej liturgii. Przekazujemy informacje, opinie i materiały poszerzające rozumienie sakramentów. Tworzymy przedmioty, które podkreślają treść i godność celebracji liturgicznej, a także wysokiej jakości produkty, pozwalające na co dzień z radością i dumą przeżywać wiarę.

Organizujemy środowisko osób zaangażowanych w odnowę liturgii. Propagujemy i kontynuujemy osiągnięcia osób zaangażowanych w celebrowanie, badanie i dbanie o piękno liturgii. Przede wszystkim zbieramy i promujemy dzieła tych, którzy tworzą i działają przy klasztorach dominikańskich. Spotykamy ze sobą duchownych i świeckich, kompozytorów i osoby pielęgnujące dawne tradycje, praktyków i tych, którzy teoretycznie podchodzą do zagadnienia celebracji.

Naszym celem jest znajdowanie w tym bogactwie form najwłaściwszych dla liturgii naszych czasów.

„Wiara, aby móc się rozwijać, potrzebuje prawdy i piękna. Chcemy tworzyć dla niej taki ekosystem, by poprzez niego otwierać innych na Boga”

Łukasz Miśko OP

Prezes Fundacji

Idź za głosem serca

Skorzystaj teraz z szybkiej płatności Tpay i wesprzyj nas w wypełnianiu naszej misji.
Liczy się każda złotówka!


Czym się zajmujemy?

Podejmujemy wiele działań, mających na celu popularyzację wiedzy, a przede wszystkim doświadczenia pięknej liturgii. Oto niektóre z nich:

Projekty edukacyjne

Prowadzimy Szkołę Kantorów – dwuletni kurs stacjonarny dla liderów muzycznych w lokalnych wspólnotach, organizujemy warsztaty i rekolekcje.

Projekty muzyczne

Oprócz organizacji warsztatów i kursów, zajmujemy się badaniem i upowszechnianiem dobrej muzyki liturgicznej. Organizujemy nabożeństwa, wspólne śpiewania, koncerty, zorganizowaliśmy także Festiwal Muzyki Niezwykłej.

Projekty internetowe

Internet jest dla nas bardzo ważną przestrzenią naszych działań. Już ponad dekadę prowadzimy największy polski serwis internetowy o liturgii – Liturgia.pl, stronę o sakramentach 7pierwszych.pl oraz mniejsze projekty.

Projekty wydawnicze

Wydajemy płyty z muzyką liturgiczną i sakralną, a także serię książkową o teologii liturgii Źródło i Szczyt, a także audiobooki i inne publikacje.

Projekty duszpasterskie

Modlitwa liturgiczna jest ważnym elementem naszych warsztatów i rekolekcji, ale modlimy się także regularnie z Wami i za Was – zwłaszcza podczas wtorkowych Mszy wotywnych ku czci św. Dominika.

Sprzedaż

Działalność gospodarcza to źródło naszego utrzymania, dzięki któremu możemy realizować misję, ale to także sposób na upowszechnianie wysokiej jakości publikacji i produktów.

Fundacja
Dominikański Ośrodek Liturgiczny
ul. Stolarska 6/30
31-043 Kraków, Polska

tel. (+48) 12 430 19 34
e-mail: fundacja@liturgia.dominikanie.pl

Nasze biuro pracuje od poniedziałku do piątku
w godzinach 10-16.