Pieśń o nadziei – śpiewnik

14,80 

Wydając niniejszy zbiór, zawierający zawierający opracowanie na chór mieszany utworów prezentowanych na płycie Pieśń o nadziei, ufamy, że zawarte tu opracowania utworów przysłużą się nie tylko tym, którzy wykonują muzykę liturgiczną, ale także – za pośrednictwem – pobudzą ducha wiernych uczestniczących w świętych obrzędach.

  

  • Description

    Product Description

    Muzyka kościelna stanowi integralną część liturgii, podkreśla jedność modlącej się wspólnoty – jedność Kościoła. Tworzona jest po to, by ją śpiewać, po to, by ożywała w sercach i na ustach Kościoła i nadawała liturgii szczególnie uroczysty charakter.

    Wydając niniejszy zbiór, zawierający zawierający opracowanie na chór mieszany utworów prezentowanych na płycie Pieśń o nadziei, ufamy, że zawarte tu opracowania utworów przysłużą się nie tylko tym, którzy wykonują muzykę liturgiczną, ale także – za pośrednictwem – pobudzą ducha wiernych uczestniczących w świętych obrzędach.

    Mamy nadzieję, że wykonywanie tej muzyki stanie się pieśnią uwielbienia nieskończenie miłosiernego Boga oraz jeszcze bardziej skłoni Wasze serca ku Niemu.